Hlavní stránka > Texty > Články

Kostel v Práčově - zapomenutý klenot lucemburské gotiky, in: Zprávy památkové péče, roč. 61, 2001, č. 7, s. 204-212.