Několik životopisných údajů

(Uspořádáno dle schématu pro Slovník českých historiků umění.) Aktualizace 24.8.2007.

1.

2.

3.

4.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

5.

a)

b)

Editor a spoluautor:

Spoluautor:

c)

studie

d)

e)