1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Přednášky:

2005

Přednášky:

2006

2007

 

2001-2002

Koncepce a většina obsahu internetové stránky www.supp.cz/html/zpp/

2000-2004

Česká placka. Informační a diskusní otevřený dopis k otázkám ochrany památek. Dosud vyšlo 29 čísel. http://sweb.cz/ceskaplacka/.

Od roku 2002

Edice MONUDET - detaily památek, památky detailně. Vydané listy uvedeny v přehledu na http://sweb.cz/monudet/. Dosud vydáno: MD02090101 - Praha, Hrad, profilace klenebních žeber ve Vladislavském sálu; MD02090104 - Dražice, hrad, dvě kamenické značky; MD02090102 - Bezděz, hrad, profilace klenebního žebra v královském paláci; MD02092213 - Velíz, kostel. Profilace západního portálu; MD02092214 - Kouřim, kostel sv. Štěpána. Profilace klenebního žebra v kryptě pod presbyteriem; MD02102801 - Jablonné v Podještědí, kostel sv. Vavřince. Fragment gotické okenní kružby v kryptě.

2003

MONUDET-1: MD02120301 – profil soklu, druhotně použitý ve zdivu kostela Nejsvětější Trojice v Písku; MD02120302 – dokumentace vnějších líců zdiva kostela Nejsvětější Trojice v Písku. MONUDET-2: Svazek obsahuje reedici původně samostatných listů vydaných v roce 2002. MONUDET-3: Dokumentace architektonických článků a rytých nákresů gotických okenních kružeb z hradu Veveří. MONUDET-4: Česká Kamenice, kostel sv. Jakuba Většího. Architektonické detaily lodi.

2004

MONUDET-5: Zderaz (Praha 2). Zaniklý klášter křížovníků Božího hrobu. Architektonické detaily (středověké architektonické články uložené v Lapidáriu Národního muzea). MONUDET-6: Architektonické články ze zaniklého kláštera v Podlažicích (1. část dokumentace).

Internetová stránka projektu Výzkum venkovských kostelů v Čechách: www.sweb.cz/evk/

Neoficiální internetová příloha časopisu Zprávy památkové péče: http://sweb.cz/ezpp/

Od roku 2003

Redakce oficiální WWW prezentace Národního památkového ústavu http://www.npu.cz/.

Od roku 2006

Editor stránky Českého národního komitétu ICOMOS.